Rezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja

1. Wstępna rezerwacja odbywa się przez przysłanie maila lub skontaktowanie się z nami telefonicznie.
2. Po uzgodnieniu terminu, ilości wypożyczonego sprzętu, kosztu transportu należy dokonać pełnej rezerwacji wpłacając zaliczkę w wysokości 30% planowanych kosztów.
3. Jeżeli z przyczyn losowych nastąpi rezygnacja ze spływu należy powiadomić nas o tym fakcie na 14 dni przed ustalonym terminem spływu.
4. Pozostałą kwotę za organizację spływu należy uiścić na miejscu w dniu rozpoczęcia spływu.

Rezerwacja:
e-mail: info@turbokajaki.pl
telefon: 509 571 561

Niezbędne dane:
1.termin spływu, ilość kajaków,
2.trasa spływu – miejsce rozpoczęcia i zakończenia,
3.imię, nazwisko, adres organizatora,
4.numer dowodu osobistego
5.numer telefonu komórkowego
www.turbokajaki.pl